top of page

Onze geschiedenis

In 1968 kwamen de eerste burgers met een Turkse nationaliteit in Doesburg. Deze Turkse burgers gingen werken in bedrijven als Gieterij Doesburg, Thomassen Drijver en Meteoor Rheden.

Omdat er geen Moskeeën waren werd er begin jaren zeventig gebeden in kerken en sporthallen. Naar mate de hoeveelheid van de Turkse burgers begon toe te nemen, werd de behoefte aan een eigen gebedshuis gevoeld. Dit werd noodzakelijk om onder andere het vrijdag- en Eid-gebed uit te voeren.

Op maandag 4 september 1978 werd Forsythiastraat 2A in Doesburg toegewezen aan de Turken om hier het Eid-gebed te kunnen verrichten. Tot 1980 werd deze plaats aan de Turkse gemeenschap toegewezen om als Moskee te gebruiken.

Door de toename van de bevolking door de jaren heen is dit gebouw te klein geworden voor de Turkse samenleving. Waardoor de middelbare school aan de Oranjesingel 20 werd gekocht (1987). Deze locatie werd gebruikt als een plaats van aanbidding en een plek waar de Turkse gemeenschap samen kon komen.

Tot 2001 werd deze moskee gebruikt zoals het was gekocht. In 2005 werd hij afgebroken en opnieuw opgebouwd. In 2021 werd onze moskee opnieuw opgebouwd en kreeg ze haar definitieve vorm om te voldoen aan zijn behoeften. Dit zijn onder andere het uitbreiden van klaslokalen, een lift en het vernieuwen van de toiletten voor onze mindervalide gasten.

In 2022 telt Doesburg ongeveer 750 personen van Turkse komaf. Het aantal leden van HDV Anadolu Moskee Doesburg telt 273 actieve leden.

bottom of page